HET TEAM VAN PLAN B

MONIQUE SMEETS

EIGENAAR PLAN B LIMBURG
LOOPBAANADVISEUR / RE-INTEGRATIEBEGELEIDER

Mijn naam is Monique Smeets. Als loopbaanbegeleider en re-integratieadviseur begeleid ik mensen bij een volgende stap in hun loopbaan. Mijn werkwijze kenmerkt zich door positiviteit, betrokkenheid en resultaatgerichtheid.

Samen met mijn kandidaten ga ik op zoek naar manieren om talenten naar boven te halen, alternatieven te ontdekken en kansen en mogelijkheden te creëren. Het doel hierbij is het vinden van een structureel passende (loop)baan.

Onze opdrachtgevers adviseer ik op een professionele en zorgvuldige manier waarbij ik onder andere gebruik maak van de kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd.

Mijn ervaring ligt op het gebied van:

  • Loopbaanbegeleiding
  • Spoor 2-trajecten
  • Individuele re-integratietrajecten voor UWV voor mensen in de ziektewet of een WGA uitkering
  • Outplacement
  • Van-Werk-Naar-Werk trajecten (binnen de Overheid)
  • Loopbaanoriëntatie
  • Coaching
  • Trainingen
MARGO HOUGARDY

EIGENAAR PLAN B LIMBURG
LOOPBAANADVISEUR / RE-INTEGRATIEBEGELEIDER

Mijn naam is Margo Hougardy. Sinds 2003 hou ik me vanuit ervaringsdeskundigheid actief bezig met het re-integreren van mensen met lichamelijke en/of psychische beperkingen op de arbeidsmarkt.

Mijn werkwijze typeert zich door persoonlijke betrokkenheid, ik ga altijd uit van de persoon bij het, samen met de kandidaat, zoeken naar concrete mogelijkheden op werkgebied. Waar liggen iemands kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen en welke beroepsrichtingen zijn passend en haalbaar. Passend bij de persoonlijkheid en haalbaar ten aanzien van de aanwezige beperkingen.

Mijn ervaring ligt in de uitvoering van:

Individuele re-integratietrajecten voor het UWV voor mensen in de ziektewet of een WGA uitkering
Coachingstrajecten
Loopbaanoriëntatie trajecten
Spoor 2-trajecten
Outplacementtrajecten
Van-Werk- Naar-Werk trajecten (binnen de Overheid)
Mijn werkgebied ligt in Zuid- en Midden-Limburg. Hier heb ik een netwerk opgebouwd dat ik voor mijn cliënten gericht en optimaal probeer in te zetten. Naar opdrachtgevers fungeer ik graag als adviseur en vraagbaak aangaande wet- en regelgeving en arbeidsmarktontwikkelingen.

JUDITH HARREN

RE-INTEGRATIEBEGELEIDER

Mijn naam is Judith Harren en ik gaf mijn carrière een aantal jaren geleden een nieuwe wending door aan de slag te gaan als re-integratiebegeleider. Ik hou me vanuit mijn ervaringsdeskundigheid bezig met begeleidingstrajecten op gebied van re-integratie. Door mijn eerdere opleiding en werkervaring heb ik kennis en ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen. De omscholing en stage die ik daarna heb gevolgd, heeft ervoor gezorgd dat ik me verder heb kunnen bekwamen binnen het re-integratiewerkveld.

Ik hou van een open en eerlijke communicatie. Een persoonlijke benadering en betrokkenheid omschrijft mijn werkwijze. Ieder traject is uniek en ik streef samen met de cliënt naar het gewenste resultaat. Hierbij ga ik uit van de persoonlijke situatie en verwachtingen. Samen met de cliënt breng ik de talenten in kaart om hierop verder te bouwen en zo zijn/haar loopbaan een nieuwe, positieve impuls te geven. Mijn ervaring ligt in de uitvoering van:


• Werkfit trajecten
• Naar Werk trajecten
• Modulaire dienstverlening
• Spoor 2 trajecten
• Outplacementtrajecten
• Coaching

RICHARD THEUNISSEN

LOOPBAANADVISEUR / RE-INTEGRATIEBEGELEIDER

Mijn naam is Richard Theunissen en ik ben vanaf 1997 werkzaam op het gebied van HRM, coaching, persoonlijke ontwikkeling en re-integratie.

Ik ben betrokken bij mijn cliënten. Tegelijkertijd verwacht ik van mijn cliënten dat zij bereid zijn het heft in eigen handen te nemen om hun toekomst een nieuwe richting te geven. We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Het traject start als we er beiden vertrouwen in hebben. Tijdens het traject ligt de nadruk op het vergroten van het zelfinzicht, het versterken van de kwaliteiten en vaardigheden en het verkennen en realiseren van nieuwe mogelijkheden. Veiligheid en integriteit staan voorop, evenals plezier en humor.

Tot mijn activiteiten behoren:

HR-management;
Ontwikkeling van individuen en teams;
Ontwikkeling en implementatie van Online Leer- en Performance Management omgevingen;
Begeleiden bij ingrijpende veranderingen, reorganisaties, conflicten en crisissituaties op de werkvloer;
Begeleiden van individuen bij de re-integratie na een burn-out of een periode van werkloosheid;
Coachen van medewerkers en leidinggevenden.
Mijn werkgebied is Limburg, Brabant en Belgisch Limburg en ik ben vooral actief in de volgende bedrijfstakken: advocatuur, financiële en fiscale dienstverlening, engineering, ICT, onderwijs, (chemische) industrie, overheid, food, fashion en gezondheidszorg.

HANNO SCHOENMAKERS

LOOPBAANADVISEUR / RE-INTEGRATIEBEGELEIDER

Mijn naam is Hanno Schoenmakers. Sinds 2006 ben ik actief als arbeidsbemiddelaar, jobcoach/-hunter en trajectbegeleider.

Ik werk graag samen met cliënten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt door ze te ondersteunen en te begeleiden in een persoonlijk traject. UWV-trajecten ‘Naar werk’ en ‘Werk Fit Maken’ zijn de trajecten die op dit moment door mij worden opgepakt.

Verder ben ik gecertificeerd assessor van online assessments. Assessments worden onder anderen ingezet om inzicht te krijgen in: wat iemand wil en wat iemand kan. Maar ook om bij de start van een traject de kans van slagen te bepalen en het traject zo in te richten dat die kans vergroot wordt.

Vanuit mijn professie ben ik een gedreven persoonlijkheid. Deze passie en drive zet ik ook in voor mijn cliënten. Ik vind het een uitdaging om er samen voor te zorgen dat cliënten uiteindelijk een mooie passende baan of opleiding vinden. Dit alles doe ik door middel van persoonlijke benadering en advies om samen uit te vinden wie je bent, wat je wilt binnen je werk, waarom je dat wilt, hoe je dat kan behalen en welke mogelijkheden hierin zijn te vinden.

Verdere specialiteiten zijn:

• Online assessments
• Werk fit en Naar Werk-trajecten UWV
• Outplacementtrajecten
• Online Integriteit screening

JOS MOMMERS

ADMINISTRATEUR

“METEN IS WETEN”

Mijn naam is Jos Mommers en ik vind ’t erg belangrijk dat ondernemende mensen zich primair zo veel mogelijk bezig houden met die zaken waarvan ze veel verstand hebben en die ze dan ook graag met plezier uitvoeren.

Welnu, administratie en boekhouden zijn voor menige ondernemer toch erg tijdrovend en vaak een blok aan hun been en komen daardoor helaas niet altijd op de eerste plaats. Het tijdig onderkennen van de meest actuele financiële situatie is echter een “must” en graadmeter voor ieder gezond bedrijf!

CONTACT

Postadres:
Gelissendomein 8 – 10 (bus 67)
6229 GJ Maastricht

Plan B Maastricht
Gelissendomein 8 – 10
6229 GJ Maastricht

Plan B Beek
Kasteel Genbroekstraat 18
6191 KT Beek

Plan B Heerlen
Burgemeester de Hesselleplein 31
6411 CH Heerlen