We komen allemaal in ons leven voor een aantal keuzes te staan. Soms gaat het om vrijwillige, soms om gedwongen keuzes. Wij van Plan B zijn van mening dat, wat de achterliggende oorzaak ook is, het altijd een weloverwogen keuze moet zijn. Een keuze waarvan achteraf kan worden vastgesteld dat het de juiste was.

Dit is dan ook de reden dat wij met betrokkenheid en professionaliteit onze cliënten begeleiden bij het maken van deze keuzes daar waar het hun loopbaan betreft. Hierbij gaan wij uit van uw persoonlijke situatie en verwachting. Samen met u brengen wij uw talenten in kaart om hierop verder te bouwen en zo uw loopbaan een nieuwe, positieve impuls te geven. Elke keuze is immers de start van een nieuw begin. Wij denken in kansen.

Loopbaanbegeleiding
Re-integratie
Beroepsoriëntatie