LOOPBAANORIËNTATIE

LOOPBAAN-
ORIËNTATIE

Plan B maakt gebruik van de testen van Online Talent Manager voor het in kaart brengen van talenten en drijfveren. Mensen die hun talenten benutten, voelen zich energieker en gelukkiger in het werk.


De samenstelling van het testpakket is maatwerk en wordt afgestemd op de persoonlijke situatie en het soort traject dat de cliënt volgt. De resultaten geven antwoord op de vragen: ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’, en draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de loopbaanrichting en werkomgeving die bij iemand past.


Vaak wordt een combinatie van onderstaande testen ingezet.

ONLINE TALENT MANAGER

Octogram

Dit assessment meet acht voorkeursstijlen in gedrag ook wel werkstijlen genoemd en maakt inzichtelijk in welke werkstijl iemand zich het prettigst voelt. Het Octogram is verdeeld in vier kwadranten; het ondernemende (rood), het resultaatgerichte (groen), het beheersmatige (blauw) en het mensgerichte kwadrant (geel).

Loopbaanwaarden

Het inzichtelijk maken van welke waarden iemand belangrijk vindt in en rondom zijn of haar werk. De test geeft voor zeventien loopbaanwaarden aan in welke mate deze belangrijk zijn voor de motivatie in het werk.

OP5 persoonlijkheidstest

Deze test laat zien in welke mate iemand over bepaalde persoonlijkheidskenmerken beschikt. Het assessment geeft een score op de 5 hoofdschalen en is gebaseerd op het bekende Big Five persoonlijkheidsmodel en brengt daarnaast 30 verschillende subonderdelen in kaart.

Beroepeninteresse

De beroepeninteressetest geeft inzicht in beroepsrichtingen en sectoren die aansluiten bij iemands persoonlijke interesse en talenten. In deze test wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau.

Activiteitenanalyse


De rollenactiviteitentest laat zien welke activiteiten iemand leuk vindt of leuk lijkt om uit te voeren. De test onderzoekt dit niet aan de hand van beroepen, maar aan de hand van concrete taken die bij verschillende beroepen behoren.

Gewenste organisatiecultuur

Aan de hand van een vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt in welk type organisatiecultuur iemand  zich het meest op zijn of haar gemak voelt.  Persoonlijkheid en drijfveren vormen hierbij het uitgangspunt.

ONDERNEMERSTEST

De ondernemerstest geeft inzicht of zelfstandig ondernemen of freelancen een geschikte keuze is. De vragen over karakter en (werk)instelling tonen talenten en verbeterkansen op het gebied van ondernemen.

TEMPERAMENT INDEX

De Temperament Index is een persoonlijkheidstest en meet 5 onderdelen van iemands persoonlijkheid. Hierbij gaat het om waar iemands aandacht op gericht is, hoe iemand informatie opneemt, hoe iemand beslissingen neemt, hoe iemand met de wereld om zich heen omgaat en of iemand in balans is of juist niet. Gecombineerd beschrijven deze onderdelen 16 persoonlijkheidstypen.

Mede op basis van deze resultaten kan onderzocht worden welke loopbaanrichting aansluit bij iemands persoonlijkheid. Deze test is gebaseerd op de bekende MBTI-test.

CONTACT

Postadres:
Gelissendomein 8 – 10 (bus 67)
6229 GJ Maastricht

Plan B Maastricht
Gelissendomein 8 – 10
6229 GJ Maastricht

Plan B Beek
Kasteel Genbroekstraat 18
6191 KT Beek

Plan B Heerlen
Burgemeester de Hesselleplein 31
6411 CH Heerlen